Close
Logo

Flomberedskap med automatisk varsling

Det gjennomføres kontinuerlig overvåking av vannstand i Fjordbyen.
På Lierstranda er Eidos en betydelig grunneier og stor eiendomsaktør. Mange bedrifter leier bygninger og tomter. For å ivareta risiko for mulig flom er det etablert automatisk og kontinuerlig overvåkning av vannstand med automatisk varsling ved kritisk vannstandstigning.

Store vannmengder skal ut Drammensvassdraget, ut Drammenselva og ut i Drammensfjorden. I kombinasjon med stormflo har det tidligere forårsaket flomskader nederst i elva og på Lierstranda og Holmen.  Den nye Fjordbyen etableres 2,50 meter over havnivå, men inntil den er utviklet ligger store deler av Lierstranda i dag lavere. Flomberedskap er derfor etablert. 

Stigende havnivå og klimaendringer med nytt og mer dramatisk vær inngår i planarbeidet for Fjordbyen Lier og Drammen.  Det handler blant annet om å heve landnivået, forsinke nedbør, bygge smarte tak, ha god kontroll på overflatevannet og håndtere mer dramatisk regnvær.

Forvandligen på Lierstranda innebærer mye, også heving av land. Nytt nivå ytterst mot vannkanten er en meter høyere enn dagens. I bakkant heves nivået med ytterligere en meter. 

Fjordbyen skal bli en smart by. Støymåling har vært etablert over flere år. I 2022 er det også etablert kontinuerlig måling av vannstand. Det skjer i samarbeid med Cautus Geo. De har fra tidligere instrumentert mye i Gilhusbukta og på Lierstranda.
 

Flomkilde: Kartverket