Close
Logo
Top Image
Next Last

"Bygg med oss i tankene" Lierposten 16. januar 2020

Lierposten - 16.01.2020
Elevenes klare melding om Fjordbyen til politikere og utbygger:

– Bygg med oss i tankene

Og det var med stort engasjement ordfører, kommuneadministrasjon og representanter fra Eidos ikke bare hørte på de unge, men også innbød til mer samarbeid.

Cecilie Johannessen, cecilie.johannessen@lierposten.no


Anledningen til møtet var en markering på biblioteket i Lierbyen med utstillingen «Lierstranda, – en veggavis».

Pilotprosjektet, som består av en veggavis, ble lansert med utstilling i en av containerne i Gilhusbukta Kunst på Lierstranda i november.

Nå er utstillingen flyttet til Lierbyen og fire elever fra 7. trinn ved Gullaug skole benytte i den anledning muligheten til å overrekke veggavisa som et innspill til kommunens planer for Fjordbyen.

Iherdig jobb

Og når en ser rundt på veggen hva som er blitt produsert, er det klart at elevene ved Gullaug skole ikke bare har lagt ned mye tid i dette, men også et stort engasjement.

– Det er jo her vi kanskje skal bo. Da er det litt mer morsomt å holde på med det. Tenke ut hvordan vi helst vil at det skal bli, forklarer Leonora Scholts-Agledal (12).

Sammen med klassekameratene har hun engasjert hele skolen til å bidra med forskjellige elementer til utstillingen og avisa.

– Jeg tror fjordbyen blir bra. Og miljøvennlig. Det er viktig hvis det skal være så mange mennesker som skal bo der, sier Madeleine Gørlitz-Håkonsen (12).


Gullaug-elevene har bidratt med tegninger og andre konstruksjoner, alt på oppdrag fra kommunen og Eidos.

– Vi har lært mye, blant annet at farger har mye å si, både for trivsel og miljø. I tillegg ønsker vi at det blir egne parker og friluftsarenaer hvor vi kan samles – uansett alder, sier Hans Kjellesvik Norheim (12), mens Tom-Kristian Solli (12) presiserer hvor viktig det er at fjordbyen blir et godt sted å bo for alle:

– Vi må spesielt huske på de minste blant oss, og de eldre.

– Spennende framtid


Både ordfører Gunn Cecilie Ringdal og representantene fra Eidos takket elevene for både innspill og bidrag til prosessen videre.

– Vi ønsker å ha med oss alle innbyggerne, både unge og gamle, i arbeidet med planlegging av fjordbyen, sa hun, og henvendte seg spesielt til elevene som var til stede:

– Det er jo blant annet dere vi bygger fjordbyen for, og jeg håper noen av dere kanskje velger å bosette dere her om noen år.

Også prosjektleder områderegulering Eidos eiendomsutvikling, Geir Hagehaugen, berømmet 7.-klassingene for jobben de, og resten av skolen, har gjort:

– Det er veldig bra jobba, jeg tror dere har satt en standard for medvirkningen av barn og unge i planleggingen av fjordbyen.


Utstillingen vil være åpen på biblioteket ut januar 2020.