Close
Logo
Top Image
Next Last

Digital medvirkning på sitt beste!

Vi vil ha din mening om Fjordbyen!

Eidos vil ha med alle i Lier og Drammen på utviklingen av Fjordbyen.  
– Vi håper flest mulig vil bruke muligheten for digital deltakelse, sier adm. direktør Torgeir Finnerud.  


Den digitale portalen for å gi innspill er blitt testcase for Liers nye system for befolkningsvarsling. Systemet er en del av beredskapen i Lier, og har ikke tidligere vært testet.

– Vi ser på denne muligheten som en god anledning til å teste det nye systemet, sier fagleder for sikkerhet og beredskap i Lier kommune, Morten Egeberg.

I uke 10 sender han sms til alle innbyggerne. Den handler om mulighet til å spille inn ideer og tanker til arbeidet med reguleringsplanen.

– Vi håper alle vil være med på å skape fremtidens by, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier.

Planforslag i høst

Arbeidet med områdereguleringsplanen for Fjordbyen pågår for fullt. Forslaget til reguleringsplan skal legges fram til høsten.

Eidos Eiendomsutvikling AS er ansvarlig for å utarbeide forslaget. Med seg på laget har Eidos en rådgivergruppe fra WSP, LINK arkitektur og Multiconsult. Nå er de ute etter innspill fra alle som har eller vil få et forhold til Lierstranda og til den nye byen som skal vokse fram. Oppdragsgiver er Lier kommune.

– Områdereguleringsplanen handler om hvordan den nye Fjordbyen skal bli. Vi håper flest mulig vil være med på å påvirke arbeidet, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Den digitale portalen for medvirkning ligger på hjemmesiden til Fjordbyen.

– Skal muligheten til medvirkning være reell, er det avgjørende at alle vet om muligheten. Vi er derfor veldig glade for at Lier sender ut sms til sine innbyggere, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos.

Folkemøter

I tillegg til digital medvirkning, gjennomføres det også tradisjonelle møter.

Det første møtet arrangeres 10. mars. Da møtes spesielt inviterte fra lag, foreninger og frivillighet på Haugestad. Der innleder ordfører Gunn Cecilie Ringdal, så skal det jobbes i grupper.

Det gjennomføres også et eget opplegg for unge. 17. mars står Fjordbyen på planen på V2-huset. Der er det åpent for alle ungdommer til å delta.

Prosjektleder Geir Hagehaugen og ordfører Gunn Cecilie Ringdal stiller i V2-husets radiostudio i uke 11. Da skal det lages en podcast rettet mot unge i Lier.

Lier kommune kommer også til å invitere til et åpent møte for alle sine innbyggere. Der skal det gis informasjon om Fjordbyen. Alle skal få svar på sine spørsmål – og alle innspill og forslag blir vurdert i arbeidet med reguleringsplanen. Dette møtet er enda ikke fastsatt, men det arrangeres i løpet av de nærmeste ukene.

– Reguleringsplaner skal ikke lages i et vakuum. Vårt løfte er at vi tar alle innspill på alvor, sier Finnerud i Eidos.

 

Du er velkommen til å delta i Lier kommunes digitale medvirkning i utviklingen av Fjordbyen!

 

Linken under vil ta deg til medvirkningsportalen på den offisielle siden for Fjordbyen:

https://fjordbyenlierdrammen.no/medvirkning/velkommen-til-innbyggerdialog-for-fjordbyen

Byavisa omtaler temaet her: https://byavisadrammen.no/enorm-respons-til-fjordbyen/06.03-07:24