Close
Logo
Top Image
Next Last

Drammen Helsepark har lansert ny hjemmeside

Slik blir Drammen Helsepark med 76.000 kvadratmeter langs E18 ved innkjøringen til Drammen.

Drammen Helsepark og det nye sykehuset i Drammen er starten på Fjordbyen Lier og Drammen. Utbyggingen av Fjordbyen Lier og Drammen starter som kjent på Brakerøya. Det er 2,5 kilometer i luftlinje fra Gilhusbukta. Mellom Brakerøya og Gilhusbukta kommer 20.000 nye arbeidsplasser og 20.000 nye beboere.

På den nye hjemmesiden til Drammen Helsepark finner du detaljert informasjon om planene. Helseparken er mer enn helseklynge. Den vil skape et godt byrom med levende gateplan.

Et levende byrom

– Vi ønsker å utvikle et levende byrom. Vi tror på møter mellom folk. Det er i møter mellom folk at nye ideer oppstår og nye tjenester og produkter ser dagens lys. Vi vil skape en arena for utdanning, forskning, innovasjon og verdiskapning, sier daglig leder Jon Chr. Simenstad i Drammen Helsepark AS.

Ferdig utbygd skal Helsegata mellom Drammen Helsepark og Drammen sykehus gi besøkende gode opplevelser og tilbud for folk flest. Mer om det kan du lese på den nye hjemmesiden som ble lansert tirsdag 5. mai.

76.000 kvadratmeter

Drammen Helsepark er et stort utbyggingsprosjekt. Detaljreguleringen viser at helseparken får 76.000 kvadratmeter. Byggene vil strekke seg 440 meter langt i en bredde på 40 meter, mellom Helsegata mot sykehuset og Fjorbygata mot stasjonen på Brakerøya.

Styreleder i Drammen Helsepark AS er Torgeir Finnerud. Han er også daglig leder i Eidos Eiendomsutvikling som eier selskapet sammen med Bane Nor Eiendom.

- Selskapet går inn i en ny fase. Detaljreguleringen er vedtatt. Skisseprosjektet er klart. Nå kommer neste fase for det som startet som et rent prosjektselskap, sier Torgeir Finnerud.

Helse- og omsorgsklynge

Visjonen er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Sykehuset blir motor i helseklyngen. Helseparken vil inneholde funksjoner som kan være til støtte for sykehuset, og som kan utvikle seg sammen med fagmiljøene på Vestre Vikens største lokalsykehus. I tillegg er det plass til andre aktører som har pasienter og helse i sentrum, enten som del av utdanning, forskning eller kommersielle virksomheter.

Drammen Helsepark er så mye. Kaffebarer, overnatting, frisør og dagligvarer er fire stikkord. Andre stikkord er helsenæring, innovasjon, utdanning og forskning. Grunnlaget, målet og meningen handler om alt som kan spille godt sammen med det største sykehuset i Vestre Viken.

Et torg etableres sentralt i helseparken. Det blir hovedveien for besøkende til sykehuset som kommer med tog til stasjonen på Brakerøya.

Fakta

  • Drammen Helsepark AS eies 50/50 av Eidos Eiendomsutvikling AS og Bane Nor Eiendom AS
  • Drammen Helsepark AS skal utvikle og realisere helseparken med 76.000 kvadratmeter.
  • Første byggetrinn i Drammen Helsepark skal åpnes samtidig med sykehuset i mai 2025.

Eidos Eiendomsutvikling AS er største grunneier på Lierstranda. Vårt oppdrag er å utvikle den nye Fjordbyen Lier og Drammen. Området dekker 1,3 kvadratkilometer med strandlinje på 2,5 kilometer til Drammensfjorden. Her kommer den nye fjordbyen med 10.000 boliger og 20.000 arbeidsplasser.