Close
Logo
Top Image
Next Last

Fjordbyens første hotell blir boltreplass for de aller minste.

Fredag 26. juni var det kranselag for nytt insekthotell. Vi klarer oss ikke uten insektene! Mer enn annenhver art på kloden er et insekt. De er i fare. Mange arter kan være i ferd med å dø ut. Et tiltak kan være insekthotell.

Sist fredag åpnet det aller første på Lierstranda. Det er bygget av ASVO Lier. Målet er å bidra til litt bedre levekår for våre aller minste.

0-visjon

Innsekthotell passer bra inn i Fjordbyens 0-visjon. Den planlegges i tråd med FNs bærekraftsmål. Da passer det fint å legge til rette for bevaring av naturmangfold.

Byer og industriområder kan være utfordrende for insektene. De trenger naturlige boltreplasser. De trenger trange hulrom som larvene kan vokse opp i. Insekthotell kan gjøre en forskjell.

Reirplass

I navnet insekthotell ligger kanskje en forventning om gjester som flytter inn og får en ny bolig, et sted hvor de faktisk blir, men sånn er det ikke. Det er først og fremst et sted hvor insektene kan ha reirplass.

Insekthotell er skreddersøm for villbier og graveveps. Tanken er at de legger matpakker i form av pollen og nektar i hotellets hulrom. Der legger hunnene egg, plugger igjen åpningen med leire, sagmugg eller voks, så kan larvene i ro og mak spise seg opp og fly av gårde når de er sterke nok.

Biefakta

  • Honningbier lever i bikuber, er sosiale og styres av en dronning. De har rund bakkropp, lange bein, hår på øynene, en avlang celle ytterst på framvingene, mothaker på brodden, og de stikker.
  • Villbier har ikke mothake på brodden. Få av dem er sterke nok til å stikke. De lever alene etter paring. Hunnen kan legge flere egg i bakken eller i biehus og gi opphav til flere bier som klekker året etter.
  • Villbiene er truet. Det har flere årsaker, så som at boplasser blir ødelagt, dårlig mattilgang, omlegging i landbruket, færre blomsterenger og mer bruk av kunstgjødsel.