Close
Logo
Top Image
Next Last

Rivingen er i gang på sykehustomten

Helse Sør-Øst startet riving av de gamle industrilokalene på Brakerøya i mai. Målet er å legge til rette for det nye sykehuset. Det skal tas i bruk i 2024/2025. Drammen Helsepark bygges parallelt. Planlagt åpning av første trinn i Drammen Helsepark skjer samtidig med åpningen av det sykehuset.

Det fysiske startskuddet for byggingen av det nye sykehuset gikk på mange måter 7. mai.

Da inviterte Sykehusbygg HF som er praktisk tilrettelegger og koordinator for byggingen, til en markering på Brakerøya. Samtidig startet gravemaskinene rivejobben på det første av 30 bygg som skal jevnes med jorden i løpet av de neste månedene.

 

100.000 tonn

Byggene som rives består av 100.000 tonn masse, for det meste i betong og tegl. Det planlegges gjenbruk av 36.000 tonn for oppfylling på tomten. Det tilsvarer 2000 lastebillass.

 

Målet er at rive- og oppryddingsarbeidet på tomten er ferdig i midten av oktober. Da er planen at byggingen kan starte. Det forutsetter at detaljreguleringen er godkjent både av Lier og Drammen kommune.

 

Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal var til stede på arrangementet, og hun gleder seg til nytt sykehus står klar til bruk i 2024/2025.

 

Sykehustomten skal fylles opp til kote 3,5 meter. Det er i snitt to meter over dagens nivå og tilstrekkelig for å motstå 1000-årsflom. I tillegg blir vitale funksjoner på sykehuset lagt opp i etasjene.