Close
Logo
Top Image
Last

Sykehuset bygges på Brakerøya

Det nye sykehuset i Vestre Viken skal ligge på Brakerøya.
Lokaliseringen er endelig avgjort av helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Det nye sykehuset i Vestre Viken skal ligge på Brakerøya. Lokaliseringen er endelig avgjort av helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Statsråden har gitt helseforetaket klarsignal til å gå videre med sykehusplanene, og bekreftet 22. juni vedtaket som styret i Helse Sør-Øst fattet 16. juni.
Statsrådens godkjennelse var siste hinder. Nå kommer sykehuset på Brakerøya.

– Vi er strålende fornøyd med vedtaket som nå er fattet, uttaler adm. direktør Torgeir Finnerud i Eidos.
På Fjordkonferansen nylig presenterte han og rådgiver Ansgar Gabrielsen planene om Brakerøya helseklynge. – Beslutningen om å bygge det nye sykehuset på Brakerøya gjør at disse planene nå er enda mer realistiske og interessante, sier Finnerud.

Bilde: Torgeir Finnerud har fulgt sykehusbeslutningene med stor interesse – og feiret med bløtkake