Close
Logo
Top Image
Next Last

Møt oss på Innsikt

Eidos er en av partnerne bak Innsikt 2022. - Besøk oss gjerne på konferansen sier daglig leder Anders Edbo.

Eidos er en av partnerne og en av over 70 utstillere på Innsikt 2022. Det arrangeres på Bragernes torg onsdag 8. og torsdag 9. juni.

Toneangivende private og offentlige virksomheter flytter ut på torget og møter folk flest på byens storstue. På torget settes opp store messetelt. Inne i konferanseteltene og på scenen blir det fult trøkk. 

Årets Innsikt er det andre i rekken. Bak står Næringsforeningen i Drammensregionen og partnere. Vi er av en dem.

Viktig møteplass

– Innsikt er en viktig møteplass for næringslivet. Her møtes store og små bedrifter og offentlige aktører. Viktige temaer om samfunnsutvikling, byutvikling og verdiskapning settes på kartet, sier daglig leder Anders Edbo i Eidos.

Du kan treffe han på utstillerplassen under arrangementet. Det starter 8:30 onsdag og varer til ettermiddagen torsdag.

Da kan du høre mer om status for reguleringsarbeidet for Fjordbyen Lier og Drammen. Forslaget til områderegulering skal overleveres Lier kommune i år. I 2023 kan det blir politisk vedtatt, viser kommunens tidsplan.

Største grunneier

Eidos er største grunneier på Lierstranda. Der planlegges en ny by med 8.000 boliger og 16.000 arbeidsplasser.

– Fjordbyen er i gang. På Brakerøya bygges nytt sykehus og helsepark med 200.000 kvadratmeter. På Gilhus er nytt land etablert. Nå står vi foran en spennende transformasjon med utvikling av ny by, sier Edbo.

Setter dagsorden

Eidos vil prege konferansen. På scenen skal prosjektdirektør Geir Hagehaugen ha ordet.

– Hvordan skape en bærekraftig by som oppleves trygg, inkluderende og smart? Det er underteksten på programposten Hagehaugen er ansvarlig for.

Tittelen på hans foredrag er: «Fjordbyen – bo, jobbe og leve».