Close
Logo
Next Last

​​​​​​​Nytt land på naturens premisser

Eidos bygger nytt land på naturens premisser, skriver Norsk Senter for Sirkulærøkonomi om Gilhusbukta i sitt nyhetsbrev i februar i år. 
Norsk Senter for Sirkulærøkonomi setter Eidos og etablering av nytt land i Gilhusbukta i sentrum i sitt nyhetsbrev i februar i år. Prosjektet og selskapet er gitt omtale under overskriften "Våre sirkulære helter". Det trekkes fram som et forbildeprosjekt for naturrestaurering og etablering av nytt land på naturens premisser.

I dag er det etablert 200 mål nytt land i Gilhusbukta. Senere skal kanaler etableres. I tillegg kommer nytt gruntvannsområde og det etableres god skjerming mellom den nye fjordbyen og overgangen til naturreservatet på Linnesstranda. I fjorden er vilkårene for sjøørret og laks bedre enn på svært mange tiår, og bedre blir det når hele prosjektet er ferdigstilt.

85 år historie med destillasjonsverk på Gilhus foregikk ikke mest av alt på naturens premisser. De senere årene er mange titalls tonn oljesøl og andre sterkt forurensende og giftige avfallsmengder fjernet fra land og sjø. Oppryddingen startet allerede i 2007. Nå er sjøen friskmeldt. Noe opprydding gjenstår fortsatt på land. Også der kommer naturen til å bli friskmeldt før fjordbyen kan realiseres.

Norsk Senter for Sirkulærøkonomi har dypdykket i naturrestaureringen, resultatene og hva som ligger til grunn for friskmeldingen av naturen på Gilhus. Artikkelen er også publisert på deres hjemmeside. 

Gilhusområdet vil danne en av flere nye bydeler i den nye fjordbyen som planlegges for 16.000 innbyggere og like mange arbeidsplasser. Der kommer store øyer, kanaler, badeplasser, bo-områder og skole.