Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image

Drammen Helsepark

Drammen Helsepark får 85.000 kvadratmeter næring. Under bygges parkeringskjeller. Arbeidene er i gang. 

Helseparken bygges ut i flere trinn. Første byggetrinn skal åpnes i 2025. Samme år åpner det nye sykehuset på naboeiendommen.

 

Brakerøya blir ny helsebydel i Drammen og i fjordbyen. Bygging av 200.000 kvadratmeter satt av for helse og omsorg med pasienten i sentrum, er på gang.
Sykehuset (til høyre på bildet ) er under bygging og får 122.000 kvadratmeter. Helseparken (til venstre) får 85.000 kvadratmeter over en parkeringskjeller.

Drammen Helsepark - drone - oktober 2023

På nyåret 2022 startet arbeidene på tomta til Drammen Helsepark med spunting og utgravning. I oktober 2023 er første del av p-kjelleren under tak.
 

Helseparken skal bli en mingleplass for alle som setter pasienten i sentrum. Inn i helseparken kommer utdanning, legevakt, helsehus, pasienthotell og en rekke bedrifter med helse som kjernevirksomhet.

 

Bak selskapet står Eidos Eiendomsutvikling og Bane NOR Eiendom. Historien bak startet i 2015. Det året tar Eidos et initiativ som senere blir visjonen om å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge. Selskapet ville utforske mulighetene nytt sykehus i Drammen gir.

 

19. oktober 2015 er en merkedag i helseparkens historie. Den dagen inviterer Eidos til en lukket visjonskonferanse i kantina på ABB Kraft på Brakerøya, der sykehuset nå er under bygging. Lokale ordførere, rådmenn, næringslivsfolk og representanter for universitet og høyskolemiljøer tror på mulighetene.

 

Dermed starter et langvarig og nært arbeid med Helse Sør-Øst RHF og Bane NOR Eiendom som var interessert i å kontraktsfeste bygging av parkeringshus på sin del av eiendommen på Brakerøya.

 

Resultatet av samarbeidet ser vi i dag. Bane NOR Eiendom og Eidos Eiendomsutvikling står sammen bak Drammen Helsepark. Den er regulert sammen med sykehuset og kan knyttes til sykehuset med en gangbro. På motsatt side ligger Brakerøya stasjon.

 

Drammen Helsepark vil bestå av flere bygg i en rekke og er en av de største næringsprosjektene i Drammen. Vi kan se på helseparken som en næringspark med skreddersøm for helse, utdanning, forskning, utvikling, behandling og bedrifter som har pasienten i sentrum.

 

Brakerøya inngår i fjordbyområdet. Det ble detaljregulert allerede i 2019. Bakgrunnen var sykehusvedtaket. Den reguleringen omfatter også helseparken, og innebærer også en dobling av fjernvarmeanlegget på Brakerøya og ny innkjøring til området som er under ferdigstilling.

 

Drammen Helsepark vil strekke over 440 meter og blir bygd mellom sykehuset og Brakerøya stasjon. Reisende som kommer med tog, vil gå gjennom torget i helseparken og videre inn hovedinngangen på sykehuset. 

 

Les mer