Close
Logo
Top Image
Next Last

Sikrer mur mot flom

Bølgesikring på natursteinsmur utenfor Terminalen 4 er ett av tiltakene Eidos setter inn mot mulig flom.
Store vannmengder er på vei ut i Drammensfjorden. Det er ettervirkning av ekstremværet Hans som feide inn over landet fra øst tidligere i august. Naturskader for rundt en milliard kroner er registrert etter ekstremværet som særlig traff Hallingdal og Valdres. 

Det meste av vannet er på vei ned Drammensvassdraget. Nå gjør Eidos flomtiltak på Lierstranda. Der er Eidos største grunneier og leier ut bygg og anlegg til en rekke bedrifter innenfor områder som lager, logistikk og industri. Senere skal området forvandles til en urban fjordby for 16.000 beboere og like mange arbeidsplasser. I planene ligger heving av landskapet. Ytterst mot fjorden er planen å heve nivået med 1–1,5 meter. 

Eidos har etablert flomberedskap. Automatisk og kontinuerlig måles blant annet vannstanden i fjorden. Hvor høyt vannet vil nå er uvisst. NVE har utviklet prognoser for andre områder i vassdraget. Vannmassene derfra skal ut i fjorden, som er en terskelfjord med en smal morene ytterst. Dermed blir vannstanden også påvirket av vindretning.

Flere ulike tiltak inngår i tiltakspakken til Eidos. Noe er iverksatt, så som sikring av natursteinmuren med bølgesikring utenfor Terninalen 4. Ekstra sikring på definerte porter og nedkjøringer iverksettes også. Det samme gjør tiltak som grunnvannspumper i beredskap, nær dialog med leietagere som kan bli utsatt og mulig flytting av verdier som kan bli flomtruet.