Close
Logo
Top Image
Next Last

Symposium: Vannmiljø i byutvikling

Vannmiljø i bærekraftig byutvikling er tema for årets Fjordbyen Symposium 15. november.
Eidos og Lier står bak Fjordbyen Symposium som første gang ble arrangert i 2021. Den gang handlet det om kunst som utviklingskraft. I år er temaet vannmiljø.

Fjordbyen åpner strandlinja på Lierstranda. Byen vil strekke seg 2,5 kilometer langs Drammensfjorden. Strandlinja blir dobbelt så lang. Etablering av øyer,  kanaler og skjærgård med gruntvannsområde mot Linnesstranda betyr at vann får en helt sentral plass i transformasjonen på Lierstranda.

Vannmiljø vil være et bærende innslag i byen som skal knytte den blå fjorden sammen med grønne Lier. Det skal debatteres under Fjordbyen Symposium 15. november. Da samler Lier kommune og Eidos Eiendomsutvikling noe av den beste kompetansen på området for å utveksle kunnskap om vannmiljø i byutvikling.

I tillegg til fjordbyens plassering med den lange strandlinja og etablering av øyer, kanaler og skjærgård, er bakteppet for temavalget også klimaendringer. Vi får villere og våtere klima i årene som kommer. 

Lier har spesielt invitert nabokommunene Oslo, Asker, Bærum, Drammen og Øvre Eiker. Også grunneierne på Lierstranda er invitert. På scenen vil de blant andre møte Silje Røysland fra Multiconsult og miljørådgiver Cecilie Helgerud i Lier kommune. Hun vil gi innblikk i status for Drammensfjorden