Close
Logo
Next Last

Video: Slik blir fjordbyen

Slik kan Fjordbyen se ut i 2040, bygd på forslaget til områdeplan.
Her er videoen som viser hvordan Fjordbyen Lier og Drammen kan se ut i 2040. Nøyaktig hvordan den nye byen kommer til å vokse fram, er ikke avgjort. Først skal områdeplanen vedtas politisk, så kommer detaljreguleringene for enkeltområder og kvartaler.

Denne videoen visualiserer den overordnede planen, slik det kan bli, basert på forslaget til områderegulering som Eidos leverte til Lier kommune fredag 11. november. Den visualiserer byen sett fra fugleperspektiv, fra fjorden og fra Gilhus.  

Oppdraget med å utarbeide forslag til områdeplanen ble gitt til Eidos i 2018. På nyåret 2019 engasjerte Eidos en rådgivergruppe bestående av WSP, LINK Arkitektur og Multiconsult. Opp mot 100 rådgivere har vært engasjert samtidig i perioder.

Nå ligger forslaget i Lier kommune. Fjordbykontoret er i gang med å forberede forslaget for den politiske prosessen fram mot endelig vedtak. Tidsplanen det jobbes etter tilsier endelig politisk vedtak i 2023. Så er det klart for detaljreguleringer og mulig byggestart i 2025, som er fremdriften Fjordbykontoret har skissert i en orientering til formannskapet tidligere i høst.