Close
Logo
Top Image
Next Last

Blir toppsjef i Eidos

Anders Edbo (54) blir ny administrerende direktør i Eidos Eiendomsutvikling AS.
Anders Edbo har ledet eiendomsselskaper siden midten på 90-tallet, sist Floberg Holding. Han tiltrer i januar. Inntil han er på plass fortsetter Torgeir Finnerud som administrerende direktør. Finnerud skal overta som forvaltningsdirektør i Eidos.
 

Eidos er største grunneier på Lierstranda som skal forvandles til en moderne og urban fjordby for 16.000 innbyggere.
 

Floberg Holding solgte tidligere i høst 43.000 kvadratmeter næringseiendom og tomter med potensial for utbygging av 50.000 kvadratmeter bolig og næring, på Billingstad i Asker. Anders Edbo er også kjent som mangeårig styreleder i Lefdal AS og Asker Næringsråd.
 

– Jeg gleder meg til å ta fatt. Fjordbyen Lier og Drammen er Norges største byutviklingsprosjekt. Det er et prosjekt som skal tjene fellesskapet i Lier og Drammen på aller beste måte. Muligheten til å gyve løs på oppgaven var for interessant til å la den passere, sier Edbo.
 

Oppstart på nyåret
 

Anders Edbo er på plass i Eidos i januar. 
 

– Jeg avsluttet i Floberg da vi solgte eiendomsmassen tidligere i høst. Nå er det tid for omstilling og full oppmerksomhet på oppgaven i Eidos. Der får jeg brukt for hele bredden i min kompetanse, sier Edbo.
 

De siste 20 årene har han vært toppleder i eiendomsselskaper og selskaper med eiendommer som del av kjernevirksomheten. Han har også erfaring som konsulent og fra kraftbransjen og har vært salgs- og markedssjef og økonomisjef.
 

– Jeg har vært innom alle deler av eiendomsfaget, fra oppkjøp, regulering, omregulering, utbygging, forvaltning, tilrettelegging og salg. Det er erfaringer jeg tar meg med inn i jobben i Eidos, sier Edbo.
 

Styreleder Eva Hagen i Eidos er glad for å få Edbo på laget.

– Vi er veldig fornøyde med å ønske Anders Edbo velkommen til Eidos Eiendomsutvikling AS. Han har solid og relevant bakgrunn for å lose områdereguleringen på plass og sikre at Eidos kan ta en enda tydeligere rolle i utviklingen av den nye fjordbyen, sier Hagen.
 

Forvalte og utvikle
 

Eidos skal styrkes både i forvaltning av sine eiendommer på Lierstranda og utvikling av den nye fjordbyen.
 

Administrerende direktør Torgeir Finnerud har ledet Eidos siden høsten 2014. Den gang var Eidos et rendyrket forvaltningsselskap med ti millioner i leieinntekter.
 

I dag er Eidos et konsern med 11 heleide datterselskaper og medeier i Drammen Helsepark AS, Gilhusbukta Sjøgrunn AS og Fjordbyen Innkvartering AS. Selskapet har ansvaret for områdereguleringen og har årlige leie og festeinntekter på rundt 50 millioner kroner. 
 

Finnerud går over til rollen som forvaltningsdirektør den dagen Anders Edbo tiltrer.
 

– Torgeir Finnerud har gjort en meget solid jobb. Vi er veldig glade for at han fortsetter i selskapet, sier Hagen.
 

Forvandlingen er startet
 

Utbyggingen av det gamle industriområdet til en moderne og urban nullutslippsby er allerede i gang. Området på Brakerøya ble detaljregulert først. Der er byggingen av nytt lokalsykehus for Drammen startet. Åpningen er planlagt i mai 2025. Samtidig åpnes første byggetrinn i Drammen Helsepark.
 

Fjordbyen Lier og Drammen strekker seg fra Brakerøya i Drammen til Gilhus i Lier. Der er det en strandlinje på 2,5 kilometer. Den åpnes for allmennheten i byen som planlegges for 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser.
 

– Store endringer tar tid. Mye skal på plass. Det er avgjørende at helhetstenkningen er solid. Det tjener alle som skal bygge ut og være med på utviklingen av den nye fjordbyen, sier Edbo.