Close
Logo
Top Image
Next Last

Områdeplan kan vedtas i 2023

Områderegulering for Fjordbyen kan vedtas i 2023, viser den reviderte tidsplanen til Lier kommune. 
Fjordbyen Lier og Drammen planlegges for 16.000 beboere og 16.000 arbeidsplasser. Eidos Eiendomsutvikling utarbeider forslag til områderegulering på oppdrag fra Lier kommune. Kommunen er største eier i Eidos og planmyndighet.

Fjordbyen får adresse både i Drammen og Lier. Brakerøya inngår i området. Den delen av planområdet er allerede under bygging. Der ble detaljregulering vedtatt tidligere for å sikre bygging av nytt sykehus. I den planen inngår også Drammen Helsepark, og det jobbes med detaljregulering for bygging på innfartsområdet.

Det meste av Fjordbyen Lier og Drammen hører hjemme i Lier. Der er det mange større plan- og reguleringssaker under arbeid. Den siste torsdagen i januar fikk politikerne i formannskapet en oppdatert oversikt over forventet fremdrift for alle større planer og reguleringer administrasjonen har under arbeid. 

Mange av planene er forsinket. Det gjelder også arbeidet med områdereguleringen for Fjordbyen.
– Fremdriftsplanen er kvalitetssikret. Planprosessen er forskjøvet med omtrent ett år, sier administrasjonen i saksdokumentet til formannskapet.

Fremdriftsplanen viser at områdereguleringen for Fjordbyen Lier og Drammen kan bli vedtatt i løpet av 2023. Eidos skal levere sitt forslag på høsten i 2022.

Fjordbyen planleges som en nærhetsby. Visjonen er nullutslipp. Gående og syklende blir viktigere enn bilister. Øyer, kanaler og en lang fjordpark på 2,5 kilometer inngår i planarbeidet.

På Gilhus etableres nytt land. I Gilhusbukta kommer tre store øyer med øypark utenfor. Det planlegges for at disse kan knyttes sammen med flytende øyer. Det kan gi en blågrønn park ute i fjorden.

Lierstranda er i dag dominert av lager, logistikk og industri. Slik har det vært i flere tiår. Forvandlingen til fjordby er kompleks. Også ny kommunedelplan for samferdsel og kollektivløsninger skal på plass. Den planen skal vedtas for områdereguleringen kan vedtas.