Close
Logo
Top Image
Next Last

Selger seg ut av Drammen Helsepark

Bane NOR Eiendom blir eneeier i Drammen Helsepark. Eidos Eiendomsutvikling selger seg helt ut.
Drammen Helsepark AS er etablert av Eidos og Bane NOR Eiendom som likeverdige eiere. Formålet med selskapet er å utvikle en helsepark som er tett knyttet opp til det nye sykehuset i Drammen. Nå har partene inngått en avtale der Bane Nor Eiendom kjøper seg opp og blir eneeier av selskapet.

Etter at Eidos har solgt sin del av selskapet, vil Bane NOR Eiendom fortsette utviklingen av helseparken, mens Eidos vil konsentrere seg om utvikling av Fjordbyen i Lier.
 

– Jeg er veldig glad for det vi har fått til sammen med Eidos. Deres initiativ tilbake i 2015 resulterte i etableringen av Drammen Helsepark og senere den felles detaljreguleringen for helseparken og sykehuset på Brakerøya i Drammen, sier Morten Austestad. Han er styreleder i Drammen Helsepark og utviklingsdirektør i Bane NOR Eiendom.
 

Helseparken er nå under bygging. Første trinn av parkeringskjelleren ferdigstilles i løpet av høsten 2024. Nå skal arbeidene over bakken starte.
 

– Utvikling av gode prosjekter langs jernbanen og tett på stasjonene, som for eksempel Drammen Helsepark, er noe av det viktigste i Bane NOR Eiendoms samfunnsoppdrag. Den nye helsebydelen vil ha direkte adkomst til Brakerøya stasjon, sier Austestad.
 

– For Eidos er det naturlig å gå ut av Drammen Helsepark nå. Vi vil fremover konsentrere oss om realiseringen av Fjordbyen, sier styreleder Eva Hagen i Eidos. Hun understreker at realisering av helseparken er viktig for regionen og Fjordbyen.
 

Sykehuset og helseparken er på mange måter starten på Fjordbyen. Den planlegges med 950.000 kvadratmeter på Lierstranda. Der er Eidos største grunneier og kan bygge ut over 500.000 kvadratmeter til bolig og næring.