Close
Logo
Top Image
Next Last

Endringer i Eidos

Prosjektdirektør Geir Hagehaugen (62) går til ny stilling i WSP. Det gir endringer i Eidos.
– Det viser at våre medarbeidere er attraktive. Det handler om kompetanse. Hagehaugen har fått en spennendemulighet. Det gleder vi oss over, sier adm.dir. Anders Edbo i Eidos.

Inntil videre besettes ikke stillingen etter Hagehaugen.
– Arbeidsoppgavene etter Hagehaugen ivaretas av organisasjonen. Vi står foran en spennende utvikling på Lierstranda. Vi er største grunneier på området som skal transformeres fra lager, logistikk og industri til en moderne og bærekraftig Fjordby. Når vi har en godkjent plan for området, skal vi inn i neste fase. Det gir nye utfordringer og nye muligheter, og da skal vi ha rett strategi og kompetanse på plass for å møte det utfordringsbildet, sier Edbo.

– Jeg fikk en spennende mulighet i WSP der jeg går inn i konsernledelsen i Norge. Den kunne jeg ikke si nei til, sier Hagehaugen som understreker sin sterke tro på Fjordbyen.

Han ledet arbeidet med forslaget til områdereguleringsplan. Den ble overlevert til Lier kommune 11. november 2022.
– Det er en spennende plan som kan løfte hele regionen. Min tro på Fjordbyen er ikke svekket. Jobbskiftet handler mest om nye utfordringer. Samtidig kan det hende jeg fortsatt kan jobbe med Fjordbyen, hvor også WSP hat hatt en sentral rolle i planarbeidet Eidos har hatt ansvaret for og som jeg har fått lov til å lede, sier Hagehaugen.