Close
Logo
Top Image
Next

Tilrettelegger for kunst

Eidos-bygget Terminalen 4 blir storstue for kunstnere. Først inn er graffitimaleren Eric Ness Christiansen. Senere kommer et stort kunstnerfellesskap.
Graffitikunstneren Eric Ness Christiansen inntar Lierstranda. Han har med seg Lavrans Borgen. I tillegg kommer et stort kunstnerfellesskap. – Her skal det skapes og oppleves kunst, suer Nina Guzman Toft i Lier kommune.

BILDET:
Fra venstre: rådgiver Nina Guzman Toft i Lier kommune, administrasjonssjef Marianne Holst i Eidos og graffitimaleren Eric Ness Christiansen utenfor bygget som nå vokser fram som Kunstnernes Hus på Lierstranda.

Terminalen 4 blir Kunstnernes Hus. 1. juni er Eric Ness Christiansen og Lavrans Borgen i full sving. Samtidig starter oppbyggingen av et stort kunstnerfellesskap.
– Stikkordene i flertall er atelier, verksted og arbeidsfellesskap, sier Toft.

Det er Eidos Eiendomsutvikling som eier bygget. – Det blir en viktig møteplass for kunst, opplevelser og byutvikling, sier Holst.

Atelier og sprayhall

Christiansen og Borgen har felles atelier. Det samarbeidet fortsetter på Lierstranda.

– Forventningene er store. Vi får 200 kvadratmeter og egen sprayhall. Det passer fint for oss. Lavrans jobber med pensel. Mitt hovedinntrykk er med spray. Her skal vi skape og utvikle. Nå blir vi i tillegg en del av noe mye større. Det ser jeg fram til. Nå leges planen for de neste ti–femten årene, sier Christiansen.

Christiansen og Borgen er mye i vinden.
– Vi er stolte av at Eric kommer til oss på Lierstranda. Han og Lavrans er to av de sterkeste lokale kunstnernavnene vi kan tenke oss. De skal ha sin egen del i bygget. Vi gleder oss til å se resultatene de kan skape i vårt bygg, sier Holst.

Tydelig ambisjon

– Vi etablerer og bygger et sterkt kunstfaglig miljø. Her legger vi til rette med produksjonslokaler og atelierfellesskap for kunstnere, sier Toft. Hun er sentral i arbeidet med utvikling av kunststrategi for Fjordbyen.

Nå skal laget med kunstnere som skal inn i bygget settes sammen.

– Vi har hatt en åpen utlysning. Søknadsfristen gikk ut 12. mai. De første kan innta bygget i juni. Et utvalg med representanter fra kommunen, grunneierne og fagorganisasjoner for kunstnere som skal sikre den kunstneriske kvaliteten, skal avgjøre hvem som får plass i bygget, sier Toft.

Kunstnere som skal inn i bygget, får både egne atelierer og tilgang på felles atelierer og felles verksteder.
– I tillegg kommer posjekt-rom. Der er det viktig at også kunsten får sin tydelige plass, sier Toft.

Grunneierne på laget

– Vi er veldig fornøyd med samarbeidet og oppslutningen fra grunneierne på Lierstranda. Her gjøres et felles løft. Nå skal kunst sette Lierstranda og Fjordbyen skikkelig på kartet og bidra til utvikling av den nye byen, sier Toft.

Kunstnernes Hus skal også inneholde prosjektrom og sikre opplevelser for kunst og byutvikling.

– Jobben med å utforme innholdet helt konkret starter nå. Så er ambisjonen at vi kan være mye tydeligere på det vi kan tilby for alle som vil orientere seg om byutvikling og Fjordbyen om ett års tid. Da åpner det nye sykehuset. Flere tusen vil daglig besøke nabolaget på Brakerøya. Da ønsker vi å kunne ta imot besøkende på det nye opplevelsessenteret, sier Holst.

Kunst som drivkraft

Lier kommune har store ambisjoner for utvikling av Fjordbyen. Kunst skal være sentral i utviklingen.

– Vi tror kunst, og kunstnere har mye å bidra med og tilføre. Det er derfor vi har denne satsingen allerede før områdeplanen er vedtatt. Kunststrategien skal utvikles i samarbeid med grunneiere, eiendomsutviklere og kunstnere. Ambisjonen er at kunst skal være en utviklingskraft i den nye byen, sier Toft.

– Kunstnerne kommer først. Så kommer møteplassen for opplevelser. Vi har store ambisjoner og sterk tro på nyskapningen på Lierstranda, sier Holst.